Hoe advies- en consultancybureau Moore Belgium ons hielp bij de herstructurering van onze productie en managementorganisatie

Hoe advies- en consultancybureau Moore Belgium ons hielp bij de herstructurering van onze productie en managementorganisatie

Kwaliteit, snelheid en service zijn al sinds 2005 de pijlers waarop Sunconfex gebouwd is. Bovendien zet Sunconfex in op innovatie en met twee patenten op zak steeg de groei aanzienlijk in de laatste drie jaar. Om de drie pijlers staande te houden, ook in tijden van vlugge groei waarin ze weleens onder druk komen te staan, zocht Sunconfex het advies- en consultancybureau Moore Belgium aan om een audit door te voeren van de huidige operationele processen, van orderintake tot levering.

Vier concrete actiepunten leidden tot substantiële verbetering

Henk Deprez en Dirk Roelens, senior managers Stragegy & Operations bij Moore Belgium, blikken terug op de eerste contactname: 'Het is lovenswaardig dat een bedrijf hierbij externe hulp zoekt. Het is niet altijd gemakkelijk om van koers te veranderen of het roer om te gooien.'

Zo gezegd, zo gedaan: de tak Moore Belgium Strategy & Operations boog zich over de gang van zaken bij Sunconfex en kwam met een operational excellence-traject op de proppen. Eind 2018 werden een tiental pijnpunten blootgelegd die concreet aangepakt moesten worden in vier ingrepen:

  • vereenvoudigen en aanpassen van de lay-out van de productieruimte
  • invoeren van tools voor sturing van het order- en productieproces
  • verduidelijken van organisatorische aanpak zoals taakverdeling, instructies en opleiding
  • promoten van een algemene kwaliteitscultuur met aandacht voor orde en netheid, optimale werkwijze, productkwaliteit en leiderschap.

Volop bezig met de uitrol van de 5S-methode

Begin 2019 werd de werkvloer anders ingedeeld, wat al meteen voor een positief effect zorgde. Voor een duidelijk overzicht op de orderverwerking werden in april grote schermen geïnstalleerd waarbij de vrije capaciteit meteen visueel duidelijk is. In mei werd de bezetting van de productietools gefinetuned. Ondertussen wordt gewerkt aan de verdere implementatie van enkele lean managementtechnieken, waaronder de 5S-methode. Daarover vertellen we zeker in een volgend nieuwsbericht.

Ondertussen kunnen we alleen maar Moore Belgium bedanken voor zoveel succesvolle adviezen, maar uiteraard vooral onze eigen teams hier bij Sunconfex om alles zo vlug op te pikken en zo tot een betere flow en organisatie te komen.

Wil je de productie- en managementstrategieën van je bedrijf optimaliseren? Doe zoals Sunconfex en laat ook eens een licht van buitenaf schijnen op je aanpak. De aanpak van Moore Belgium heeft geloond bij ons. Meer informatie vind je op www.moore.be.